10 anys PaD Panel de Desigualtats Socials
Inici > 10 anys PaD > Vídeos

Vídeos


1. CLASSES SOCIALS
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Catalunya: societat classista o meritocràtica? Quants catalans han pujat o baixat en l’escala social? L’ascensor social ha funcionat igual per a tothom?
2. EDUCACIÓ
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Quin paper juga l’educació en el futur dels nostres fills?
Quin valor donem a l’educació dels nostres fills i filles?
Quin pes té el nivell educatiu en la posició social que assolim?3. POBRESA
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

La pobresa és només conseqüència de la crisi?
Quantes persones pobres hi ha a Catalunya?
Qui es queda i qui aconsegueix sortir de la pobresa?4. TREBALL
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Tenim tots les mateixes oportunitats de participar en el mercat de treball?
El creixement econòmic fa desaparèixer les desigualtats en el treball?
Les conseqüències de la crisi, ens afecten a tots igual?5. TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIAR
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Avancem cap a la igualtat entre els homes i les dones?
Com es comprometen homes i dones en el treball domèstic i familiar?
Eduquem a les noves generacions cap a un model d’igualtat?6. HABITATGE
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

El cost de l’habitatge, un pes cada vegada més difícil de suportar?
Qui té l’habitatge en propietat i qui viu de lloguer a Catalunya?
Com ha canviat l’endeutament de les llars catalanes?7. JOVENTUT I EMANCIPACIÓ
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Per què els joves marxen tan tard de casa dels pares?
En quin moment s’emancipen els joves?
Amb el pas del temps ha canviat el patró d’emancipació?8. FORMACIÓ DE PARELLA
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

L’amor és cec?
Com escollim la nostra parella?
És l’atzar el que fa que dues persones es trobin o hi intervenen altres factors?9. MODELS DE CONVIVÈNCIA
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

Quins són els nous models de convivència a Catalunya?
Com és avui el model típic de llar catalana?
Han emergit noves formes de convivència?10. USOS LINGÜÍSTICS
Consulta la Guia Didàctica per treballar aquest vídeo
(Recomanat per Secundària)

L'ús del català, avança o recula?
Fem servir la mateixa llengua en els àmbits públics i privats?
Hi ha conflicte lingüístic entre catalanòfons i castellanòfons?