Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > El suport de l’Obra Social “la Caixa”, clau per aprofitar els aprenentatges del PaD
El suport de l’Obra Social “la Caixa”, clau per aprofitar els aprenentatges del PaD

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya-PaD, al llarg de les onze onades de treball de camp, de la multitud de recerques que ha permès i, fins i tot, d’aquelles que no ha pogut permetre, ha generat una sèrie de derivades que serviran per entendre i millorar l’educació a Catalunya. Això és el que ha valorat l'Obra Social "la Caixa", que renova el seu suport a la Fundació Jaume Bofill per a l'any 2014.

D’una banda, hi ha unes derivades de valor social, que tenen a veure amb la identificació de les línies clau d’actuació per tal d’aprofundir en el coneixement disponible sobre educació. Per posar un exemple, el PaD ha ajudat a fer emergir el paper de l’educació en la mobilitat social i, en conseqüència, en l’interès que té estudiar la seva relació i la intensitat d’aquesta.

De l’altra, hi ha unes derivades metodològiques que apunten a obrir línies d’investigació que tinguin a veure amb la identificació, recollida i tractament de grans quantitats de dades, aprofitant el potencial de les noves tecnologies. Les enquestes en línia o l’aprofitament de les dades ja existents, encara que s’hagin recollit amb altres finalitats, són camps a explorar.

Finalment, com ja es va fer mentre el treball de camp del PaD va ser actiu, interessa esperonar el coneixement i l'ús de les tècniques d'anàlisi longitudinal. La poca o nul·la formació dels futurs investigadors i investigadores catalans en anàlisi longitudinal, deixa un buit important que el PaD ha volgut ajudar a cobrir. Però és aquest tipus d’anàlisi el que permet cercar de la millor manera mecanismes causals i explicar trajectòries vitals educatives.