Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > El PaD a la Revista Catalana de Sociologia
El PaD a la Revista Catalana de Sociologia

Fer una enquesta longitudinal té implicacions metodològiques importants en totes les seves fases de desenvolupament, tant en el disseny com en la implementació. La Revista Catalana de Sociologia en el seu número de desembre ha publicat un article, escrit per l'equip del PaD, que pretén divulgar i compartir el know how acumulat en la dècada llarga de l'enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya.

Què suposa, per al disseny del qüestionari, que es torni any rere any a entrevistar les mateixes llars i persones? Com es pot planificar correctament el treball de camp per aconseguir una alta qualitat en la recollida de dades i, sobre tot, no tenir molta pèrdua mostral? I com s'han de depurar i preparar les dades per facilitar l'anàlisi?

Accediu a l'article "El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD): una aportació singular a la història de l’anàlisi longitudinal a Catalunya" en aquest enllaç.

Aprofitem per recordar-vos que les bases de dades del PaD estan a disposició de qui les necessiti per fer una recerca, preparar pràctiques per als seus alumnes, fer un treball de fi de grau... Consulteu aquesta pàgina