Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Guia d'anàlisi longitudinal amb dades del PaD
Guia d'anàlisi longitudinal amb dades del PaD

Ja us podeu descarregar la Guia introductòria a l'anàlisi longitudinal de dades de panel, amb tots els arxius necessaris per poder replicar els resultats que s'hi presenten.

El grup de recerca GREDS-EMCONET de la Universitat Pompeu Fabra, ha elaborat aquesta guia perquè els investigadors i investigadores en ciències socials, puguin familiaritzar-se amb l'analisi longitudinal.

Els objectius de la guia són:
. descriure les tècniques disponibles d'anàlisi longitudinal;
. orientar en els problemes més comuns per a la recerca amb estudis tipus panel, amb un èmfasi especial en els valors perduts;
. oferir exemples pràctics en diferents programes informàtics;
. realitzar algunes anàlisis amb dades del PaD per mostrar característiques típiques dels estudis panel.

Accediu als materials, des d'aquest enllaç.