Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > No et perdis el vídeo de presentació de les Guies Didàctiques del PaD!
No et perdis el vídeo de presentació de les Guies Didàctiques del PaD!

La Fundació Jaume Bofill ha elaborat un "vídeo de presentació de les Guies Didàctiques del PaD", un important esforç per fer arribar els resultats que ens ha proporcionat l'enquesta Panel de les Desigultats a les aules de Catalunya.

Partint dels informes científics que s'han elaborat en els últims anys gràcies a l'enquesta PaD, la Fundació Jaume Bofill s'ha investit en elaborar 10 Guies Didàctiques per conèixer com és la societat catalana avui. Les guies es composen d'una Proposta didàctica , un Quadern del docent i un Quadern de l'alumne, amb propostes d'activitats i materials de suport, totes elles "descarregables gratuïtament aquí".

La proposta es basa en un principi de flexibilitat, de manera que el docent pot escollir les activitats que més s'adeqüin al temps disponible i al grau de maduresa del grup i modular les activitats didàctiques adaptant-les a les característiques del grup classe.