Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Les dades 2010, 2011 i 2012, en procés de depuració
Les dades 2010, 2011 i 2012, en procés de depuració

El PaD s'ha pogut editar al llarg d'11 onades consecutives (2001-2012) recollint informació molt valuosa per l'estudi de la realitat social catalana. Enguany, en contrapartida a la hibernació del treball de camp, la Fundació Jaume Bofill ha reforçat l'àrea de depuració de les dades. La Laura Morató i en Juli Carrere s'encarregaran, al llarg del 2013, de depurar les 3 onades pendents (2010,2011 i 2012), a fi de tenir disponibles totes les dades a principis del 2014.

La recollida de dades del 4 primers anys de la crisi (2009-2012) ens hauran de permetre entendre millor l'abast de la crisi i com s'ha produït el pas d'un període de bonança econòmica (2001-2008) al d'una profunda crisi econòmica (2009-...)

Per més informació sobre les dades del PaD i sobre les onades disponibles, cliqueu aquí.