Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Acabat el treball de camp de l'11a onada del PaD
Acabat el treball de camp de l'11a onada del PaD

Al llarg del 2012, 2.127 llars han participat en l'11a edició del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya i s'ha pogut recollir informació sobre 3.719 persones del nostre país, enquestant 1.792 llars.

A més de les preguntes que cada any es contemplen sobre aspectes clau com ingressos, educació, treball, habitatge, etc., en l'11a onada del PaD s'ha introduït preguntes novedoses sobre les circumstàncies vitals durant la infantesa; sobre els estudis no reglats; o sobre les despeses educatives.

Amb la informació que el PaD recull, serà possible veure els canvis o permanències en el mercat laboral; la seva relació amb el nivell d'ingressos a nivell individual i de llar; les millores o dèficits educatius adquirits al llarg del temps; els estats de salut i familiars; etc.

Com que el PaD permet relacionar totes les característiques de les llars i dels individus entre si i al llarg del temps es fa possible una anàlisi longitudinal i causal, impossible de realitzar amb cap altra font de dades del nostre país.

Per conèixer el contingut de l'enquesta de la 11a onada del PaD podeu clicar aquí.

Si vols sol·licitar les dades, prem aquí.