Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > A la tardor, noves matrius temàtiques del PaD
A la tardor, noves matrius temàtiques del PaD

L'Àrea de Dades del PaD treballa en un nou format de lliurament de la informació del PaD, les matrius temàtiques.

Es tracta d'un format, àmpliament usat en dades longitudinals, que agrupa la informació atenent al seu contingut i que ofereix dades recollides en diferents moments del temps. Donat l'alt nombre de matrius ja existents del PaD, aquesta estratègia permetrà tenir tota la informació de la temàtica que sigui d'interès en una única matriu. També dóna l'oportunitat de tenir les dades el més actuals possible, ja que es pot escurçar el temps des de la finalització del treball de camp fins a la posada a disposició de matrius.

Aquesta tardor, el PaD lliurarà les matrius INDIBASIC i LLARBASIC, que inclouen dades bàsiques (sociodemogràfiques pels individus i de recompte i situació geogràfica per a les llars) corresponents al període comprès entre 2001 i 2011.

A primers de 2013, es lliurarà el fitxer INDIFAM, amb dades relatives als pares, a la situació de parella i als fills.

Les altres matrius previstes són:

- INDIEDU i LLAREDU: amb informació sobre educació.
- INDIECON i LLARECON: amb informació econòmica, d'ingressos, de privació, de despeses, etc.
- INDITREBALL: amb dades de treball remunerat, no remunerat i conciliació; i
- INDIALTRES i LLARALTRES: amb tota la resta de blocs i variables del PaD (habitatge, salut, posició i relacions socials, etc.)

Totes les matrius temàtiques lliurades a partir de principis de 2013 inclouran informació des de 2001 a 2012.

Per a més informació, contacteu amb Laura Morató lmorato@fbofill.cat