Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Nova matriu de dades del PaD. Les dades de la 8a onada (2009) ja estan disponibles!
Nova matriu de dades del PaD. Les dades de la 8a onada (2009) ja estan disponibles!

Les dades de la 8a Onada del PaD, corresponents a l'any 2009, són les dades longitudinals per a l'estudi de l'estructura social i les desigualtats més recents a Catalunya i ja estan a disposició de tots els usuaris.

La 8a onada del PaD inclou una bateria de preguntes sobre privació a les llars que replica la que ja es va incloure a la 1a i a la 4a Onada del PaD. Tenir dades de diferents onades permet fer una anàlisi dels canvis succeïts en la pobresa entre 2001, 2005 i 2009. És a dir, permet analitzar els canvis en termes de privació de les llars catalanes des dels anys de bonança als primers de crisi econòmica.

A part dels blocs centrals sobre situació personal i familiar; posició i relacions socials; educació; treball productiu, reproductiu i conciliació; habitatge; etc., altres preguntes que s'inclouen en aquesta nova matriu són preguntes sobre propietats, problemes o mancances de l'habitatge i dificultats per fer-hi front; despeses en salut; ús del català; o satisfacció en el lloc de treball, entre altres.

En la 8a onada del PaD, a més de la imputació dels ingressos individuals en els casos en què ha estat necessari, també, s'inclou la imputació dels ingressos totals de les llars. Amb aquestes noves variables, l'anàlisi de l'economia de les llars i dels individus que les integren es facilita i és converteix en un complement bàsic per a l'anàlisi de la privació.

També s'han recalculat les variables de ponderació, fent-les més robustes estadísticament. Aquestes noves elevacions, així com les imputacions, han estat possibles gràcies a la col·laboració amb el Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'Informe Longitudinal de Continguts és una eina bàsica que permet conèixer i valorar fàcil i ràpidament el contingut de les matrius abans d'iniciar qualsevol recerca.

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les noves dades! Trobareu més informació aquí.