Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Finalització de la col·laboració del PaD amb el Programa Progress de la Unió Europea
Finalització de la col·laboració del PaD amb el Programa Progress de la Unió Europea

Des de principis del 2009 el PaD ha rebut el suport econòmic per part de la Unió Europea pel projecte Creating statistical tools for long term evaluations of the European strategy in Catalonia and first analytical evidence en el marc del Programa Progress.

L'objectiu d'aquest projecte ha estat copsar l'estat de les polítiques d'ocupació a Catalunya mitjançant les dades que aporta el PaD per tal d'avaluar l'impacte de l'estratègia Europea d'Ocupació al territori català.

Durant aquests dos anys de col·laboració, el finançament del Programa Progress ha permès, entre d'altres, accelerar i millorar els processos de depuració i preparació de les dades per a l'anàlisi; l'elaboració d'una matriu de dades longitudinal amb més de 80 variables harmonitzades longitudinalment i la millora dels continguts del qüestionari del PaD per possibilitar el càlcul dels indicadors relatius a l'Estratègia Europea d'Ocupació.