Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Fi de la 9a onada del PaD, 1a onada telefònica
Fi de la 9a onada del PaD, 1a onada telefònica

El març d'aquest any s'iniciava la 9a onada del PaD amb un gir molt important en la realització del treball de camp: l'inici de l'enquestació telefònica.

L'enquestació telefònica és la metodologia de treball de grans panels a nivell mundial (com el PSM a Suïssa o el PSID als EUA), però presentava tot un seguit d'interrogants d'aplicació en el nostre context mediterrani.

Un cop tancada aquesta primera onada d'enquestació telefònica, s'ha entrevistat 1940 llars (87,4% de la mostra) i l'índex de rebuig ha representat només el 8%, amb una disminució notable respecte les onades anteriors en què aquest índex creixia més de 6 punts.

En general, les dades recollides indiquen una bona acceptació de la nova metodologia i no s'observa disminucions de la qualitat en variables aparentment més sensibles com ara els ingressos.

Cal dir, però, que l'enquesta de la 9a onada era substancialment més breu.

Paral·lelament, i gràcies a la col·laboració de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), s'ha continuat amb el procés de captació de noves llars. Al llarg del 2010, 200 llars noves s'han incorporat al PaD (70 a la província de Barcelona; 16 a Girona; 41 a Lleida; i 73 a Tarragona).

En una enquesta de les característiques del PaD, el procés de captació -malgrat les grans dificultats que comporta- és ineludible. Malgrat l'elevada continuïtat de les llars d'una onada respecte de l'altra (un 87,4% de continuïtat en la 9a onada), pels processos naturals d'erosió de la mostra resulta necessari recuperar periòdicament el volum de llars participants.