Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Col·laboració amb el Servei d'Estadística de la UAB
Col·laboració amb el Servei d'Estadística de la UAB

Des de l'any 2009, el PaD treballa conjuntament amb el Servei d'estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (http://www.uab.es/s-estadistica/) per a la millora de les matrius de dades. Enguany, conjuntament amb aquest servei, s'ha treballat sobre la variable d'ingressos totals de la llar en any tancat del PaD.

En les variables que valoren mesures econòmiques es dóna un nombre major de respostes del tipus 'No sap' o 'No contesta' que en altres tipus de variables. La imputació és el procés estadístic pel qual, a través de models matemàtics, es redueix el nombre de valors perduts i es substitueixen aquests valors per altres de vàlids per a l'anàlisi. Per tant, es tracta de transformar una variable amb molts valors perduts en una variable més operativa per a la investigació social.

La imputació és una pràctica habitual i perfectament validada en totes les grans enquestes a nivell mundial. Com a indicador de validesa podem dir que, un cop establert el procés d'imputació dels ingressos totals per llar per any tancat, la mitjana dels ingressos imputats al PaD és molt semblant a la que dóna l'Idescat de l'enquesta de condicions de vida de l'INE. És a dir, que els ingressos imputats en les matrius del PaD segueixen els ingressos de les llars de la població catalana en general.

El proper lliurament de matrius del PaD -previst per a la primavera del 2011-, inclourà aquesta variable imputada. Per a més informació adreceu-vos a lmorato@fbofill.cat.