Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > INICI DE LA 9a ONADA DEL PaD
INICI DE LA 9a ONADA DEL PaD

Aquest mes d'abril s'inicia la 9a onada del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD), l'enquesta longitudinal que la Fundació Jaume Bofill impulsa des de l'any 2001 i les dades de la qual posa a disposició de la comunitat investigadora per a l'anàlisi de l'evolució de la nostra societat. El PaD enquesta anualment un total de 1.800 llars i 4.000 individus d'arreu de Catalunya elegits aleatòriament a partir d'una mostra representativa.

Aquesta 9a onada introdueix com a novetats principals l'enquestació per via telefònica, en comptes de presencialment com s'havia fet fins ara, i una rellevància especial del bloc dedicat a l'educació.