Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > UNA APOSTA DE FUTUR: JA ESTÀ DISPONIBLE LA PRIMERA MATRIU LONGITUDINAL DEL PaD (2003-2008)
UNA APOSTA DE FUTUR: JA ESTÀ DISPONIBLE LA PRIMERA MATRIU LONGITUDINAL DEL PaD (2003-2008)

Ja està disponible la primera matriu longitudinal de l'enquesta PaD. La matriu longitudinal individual que presentem, inclou prop de 80 variables de la 2a onada del PaD (2003) a la 7a (2008), corresponents als blocs de treball, educació, ingressos, llengua i situació de parella, a més de les variables estructurals bàsiques (sexe, edat i nacionalitat).

La matriu longitudinal inclou informació sobre més de 8.000 individus de tot Catalunya i té representativitat estadística a nivell català i provincial. Esperem que aquesta matriu esperoni anàlisis en clau longitudinal, i per tant, susceptibles d'explicar els canvis socials i fer emergir les dinàmiques familiars i intrageneracionals.

La matriu longitudinal es presenta en dos formats el long o pool i el format wide. En el format long o pool, cada individu de la mostra apareix repetit tants cops com vegades hagi participat a l'enquesta i les variables són úniques, és a dir, que es presenten en una columna totes les dades de les diferents onades. En el format wide, el més semblant a una matriu a l'ús, cada fila correspon a un individu i cada variable es repeteix per a cada una de les onades.

Totes les variables incloses en la matriu han passat, primer, per un procés d'harmonització per tal d'homogeneïtzar tant les bases com els codis de resposta. Posteriorment, les variables passen per un procés d'ompliment dels casos perduts quan, en absència de canvis en la situació de l'enquestat, les variables queden filtrades. Ambdós procediments (harmonització i ompliment) són habituals en les enquestes panel. També s'ha generat un llibre de codis específic en el que, a més de la informació bàsica de les variables, s'hi inclouen observacions per explicitar les particularitats del procés d'harmonització i ompliment de les variables.

Totes les persones que s'han donat d'alta a la llista de distribució del web www.obdesigualtats.cat rebran properament un Butlletí electrònic amb informació més ampliada sobre la matriu longitudinal del PaD. Si t'interessa rebre el butlletí i no estàs donat d'alta clica aquí: www.obdesigualtats.cat/llista de distribució