Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > NOVA VERSIÓ DEL MANUAL D'ÚS
NOVA VERSIÓ DEL MANUAL D'ÚS

Cada any es fa un repàs del Manual d'Ús que ens permet actualitzar els continguts amb la informació de la nova onada. En la versió del Manual d'Ús corresponent a les matrius de la 7aOnada, cal destacar el seu format breu i directament orientat a l'explotació dels fitxers de dades.

Tota la informació relativa als orígens del PaD i al desenvolupament dels seus àmbits d'acció principal (mostra, qüestionari, treball de camp, i depuració de les dades) es recullen en el nou document de consulta: "PaD_Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya". L'enllaç a aquest nou document és a [PaD+]

Per més informació sobre aquest nou document us podeu adreçar a Meritxell Argelagués (coordinadora general del PaD)