Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > ACTUALITZACIONS I MILLORES DE LES DADES DEL PaD
ACTUALITZACIONS I MILLORES DE LES DADES DEL PaD

Durant aquest any, el PaD ha portat a terme diferents processos de generació de variables, depuracions longitudinals i imputacions que han permès incrementar substancialment la qualitat de les dades. Per conèixer les últimes millores es pot consultar el document "Millores i canvis a les matrius del PaD (2009) 7a Onada", disponible a: [Dades ]

Les últimes millores s'afegeixen a aquelles que s'han vingut implementant des de l'any 2006 i que tenen a veure amb l'increment de la qualitat de les variables, i les facilitats per a l'ús dels fitxers de dades. Un resum del conjunt de millores efectuades en les últimes onades es pot consultar al document: "Quadre Resum Millores Matrius PaD" [Dades ]

Podeu accedir als documents específics de les millores implementades a cada onada posant-vos en contacte amb el PaD.

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades. Per qualsevol altra informació sobre la confecció i depuració de les matrius de dades adreceu-vos a Laura Morató .