Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Actualitzacions de les dades del PaD
Actualitzacions de les dades del PaD

També posem a la vostra disposició les matrius de dades de les 5 primeres onades del PaD (corresponents al període 2001-2006) amb les dades actualitzades. Aquestes actualitzacions són fruit de la realització dels controls de consistència longitudinal de les variables individuals i de llar.

La realització dels controls de consistència longitudinal s'emmarca dins el procés de depuració de les dades que s'inicia una vegada finalitzat el treball de camp i que té per objectiu garantir la producció d'unes matrius de dades que tinguin consistència transversal (com a dades específiques de l'onada) i alhora consistència longitudinal (sobretot per aquella informació que és invariable).

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades. [Més informació]

Per més informació adreceu-vos a Juli Carrere (responsable de la confecció i depuració de les matrius de dades del PaD)jcarrere@fbofill.cat