Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Nova versió Manual d'ús
Nova versió Manual d'ús

Cada any es fa un repàs del Manual d'ús de les dades del PaD que ens permet actualitzar els continguts amb la informació de la nova onada i desenvolupar nous aspectes en cada apartat. En la nova versió del Manual d'ús cal destacar les millores introduïdes en el capítol sobre la mostra que inclouen el procés de remostreig iniciat a 6a onada i en l 'apartat sobre els materials de suport a l'anàlisi.

El Manual d'ús és una eina indispensable per qualsevol que es vulgui endinsar en l'explotació de les dades del PaD. Al Manual d'ús es presenten el orígens de l'enquesta PaD i detalla les qüestions relacionades amb els diferents qüestionaris del PaD, la mostra inicial i la seva evolució, les premisses i calendaris de realització dels diferents treballs de camps i informació molt detallada sobre el procés de depuració de les dades i de construcció de les matrius per a ser explotades.

El Manual d’ús està disponible en l'enllaç següent: MANUAL D'ÚS VERSIÓ 2.2.pdf

Per més informació adreceu-vos a Meritxell Argelagués (coordinadora general del PaD) margelagues@fbofill.cat