Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > MILLORES I CANVIS DE LES MATRIUS DEL PaD
MILLORES I CANVIS DE LES MATRIUS DEL PaD

Un any més posem a la vostra disposició un informe que dóna compte dels principals canvis efectuats a les matrius de dades del PaD en el transcurs de l’any 2008 i principis del 2009.
El document, assenyala els principals canvis en les matrius respecte l’any anterior, amb la voluntat d’incrementar la qualitat de la informació i millorar l’estructura de les matrius d’onades anteriors per tal de facilitar i agilitzar la manipulació de les dades.
Esperem que aquests canvis siguin ben rebuts i animem als investigadors/es que ens comuniquin totes aquelles qüestions que puguin contribuir a la millora de les matrius de dades del PaD.


Millores amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de les dades dels fitxers:

Depuració longitudinal de les variables corresponents al nivell màxim d'estudis:finalització de la depuració longitudinal de la variable corresponent al nivell màxim d'estudis.

Harmonització dels subsidis principals:depuració longitudinal i harmonització de les variables individuals corresponents a prestacions i subsidis de jubilació, viduïtat i invalidesa.

Revisió longitudinal dels ingressos i salari individual: revisió de les variables d'ingressos individuals nets de 2a a 6a onada (en procés d'imputació)

Socialització de les variables d'anàlisi: incorporació de variables clau d'anàlisi realitzades per investigadors/es en el marc dels informes dels blocs de treball i ingressos.

Revisió longitudinal de les variables que recullen activitats en hores: Unificació i harmonització de variables que recullen activitats en hores i minuts per garantir comparabilitat entre onades.

Millores amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de les dades dels fitxers:

Reestructuració de les variables de graella: transformació de les variables de graella de la matriu x_llar a variables individuals a la matriu x_indi.

Canvis en les variables de resposta múltiple: millora de la presentació d'aquestes variables a totes les onades per facilitar la manipulació de les dades.


Totes les millores i canvis que hem anat implementant en el darrer any es detallen al següent document:
Millores i canvis matrius del PaD 2008-2009.pdf
També està disponible el document amb les millores i canvis efectuats en el transcurs de l'any 2007 i principis del 2008: Millores i canvis matrius del PaD 2007-2008.pdf

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades.
[Més informació]

Per més informació adreceu-vos a Juli Carrere (responsable de la confecció i depuració de les matrius de dades del PaD)
jcarrere@fbofill.cat