Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Millores i canvis de les matrius del PaD
Millores i canvis de les matrius del PaD

Des de principis de l'any 2007 hem engegat un pla de revisió de les matrius del PaD que s'ha concretat en una sèrie de canvis i millores tant pel què fa a l'estructura com al contingut.
Aquestes millores i canvis evidencien la voluntat de l'equip del PaD de facilitar l'ús de les matrius i garantir una major qualitat de les dades que contenen.

Les millores i canvis realitzats tenen a veure amb:

  • l’estructura de les variables dels fitxers: s’han eliminat totes les variables dels fitxers del PaD que recollien l’import en pessetes.

  • els registres dels fitxers: actualització del nº de registres (individus) d’alguns fitxers de dades fruit dels controls de consistència longitudinal de la mostra d’individus del PaD.

  • la qualitat de les dades: increment de la consistència de les variables dels fitxers a través dels controls de consistència interna i creació de noves variables generades per facilitar l’anàlisi.

  • el format de les variables: homogeneïtzació longitudinal de diferents elements de les variables com ara: etiquetes, text pregunta, bases,etc.

  • els documents de suport de les matrius: millora dels formats i actualització dels documents (Manual d’Ús, Llibres de Codis i Informes Longitudinals).


Totes les millores i canvis que hem anat implementant en el darrer any es detallen al següent document:
Millores i canvis matrius del PaD 2007-2008.pdf

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades.
[Més informació+]

Per més informació adreceu-vos a Juli Carrere (responsable de la confecció i depuració de les matrius de dades del PaD)
jcarrere@fbofill.cat