Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Actualitzacions de les dades del PaD
Actualitzacions de les dades del PaD

També posem a la vostra disposició les matrius de dades de les 4 primeres onades del PaD (corresponents al període 2001-2005) amb les dades actualitzades. Aquestes actualitzacions són fruit de la realització dels controls de consistència longitudinal de les variables corresponents a dades estructurals individuals (any de naixement, lloc de naixement, sexe, estat civil, parentiu....), nivell màxim d’estudis acabats, bloc de treball productiu i nº de fills biològics.

La realització dels controls de consistència longitudinal s’emmarca dins el procés de depuració de les dades que s’inicia una vegada finalitzat el treball de camp i que té per objectiu garantir la producció d’unes matrius de dades que tinguin consistència transversal (com a dades específiques de l’onada) i alhora consistència longitudinal (sobretot per aquella informació que és invariable).

Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades. [Més informació+]

Per més informació adreceu-vos a Juli Carrere (responsable de la confecció i depuració de les matrius de dades del PaD)jcarrere@fbofill.cat