Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Actualitzacions de les dades del PaD
Actualitzacions de les dades del PaD

Ja estan a la vostra disposició les matrius de dades actualitzades corresponents a la 1a, 2a i 3a onades del PaD. Aquestes actualitzacions són fruit dels controls longitudinals de les dades demogràfiques dels individus per tal de depurar les inconsistències (sexe, lloc de naixement, any de naixement, estat civil...).

La realització dels controls longitudinals s'emmarca dins el procés de depuració de les dades que s'inicia una vegada finalitzat el treball de camp i que té per objectiu garantir la producció d'unes matrius de dades que tinguin consistència interna (com a dades específiques de l'onada) i alhora consistència longitudinal (sobretot per aquella informació que és invariable).

L'aplicació dels controls longitudinals de les dades demogràfiques dels individus fa emergir inconsistències entre onades. En la majoria de casos aquests errors pertanyen a matrius de d'onades anteriors que ja hem posat a disposició de la comunitat investigadora.

Les variables que hem depurat són:


 • P031001E (codi tipus membre de la mostra)

 • L004001E (parentiu)

 • L005001E (sexe)

 • L006001E (estat civil)

 • L007001E (lloc de naixement)

 • L008001E (municipi de naixement)

 • L009001E (província de naixement)

 • L010001E(país de naixement)

 • L011001E (any d'arribada a Catalunya

 • L012002E(mes de naixement)

 • L012003E (any de naixement)

 • L012001EG2 (edat),

 • L012001EG2R5 (edat en 6 grups)

 • L013001E (1a nacionalitat)


Des del PaD animem a tots els usuaris/es a sol·licitar les matrius de dades amb la informació actualitzada i a comunicar-nos qualsevol inconsistència que detecteu en les dades.
[Més informació]

Per més informació adreceu-vos a Meritxell Argelagués (responsable de la confecció i depuració de les matrius de dades del PaD) margelagues@fbofill.cat