Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > Les matrius de la 4ª onada del PaD
Les matrius de la 4ª onada del PaD

Ja estan a la vostra disposició les matrius de dades de la 4a onada del PaD, corresponents al 2005.

La possibilitat de poder disposar en aquests moments de les matrius corresponents a quatre onades de l'enquesta PaD, fa palesa la voluntat de la Fundació Jaume Bofill de contribuir en l'estudi longitudinal dels processos generadors de desigualtats socials així com dels estudis del canvi social.

Com ja s'ha manifestat des de l'inici d'aquesta enquesta, la Fundació garanteix l'accés gratuït de les matrius de 1a, 2a i 3a i 4a onades del PaD, per a tots aquells projectes que no tinguin pressupost assignat per l'obtenció de dades, prèvia presentació d'un projecte de recerca i de la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Fundació. En cas contrari la Fundació establirà en cada cas la quantia que cal abonar per l'obtenció de les dades. També es poden acollir a les cessions de dades els projectes de tesi de doctorat, tesines i activitats docents de forma totalment gratuïta. [Més informació]

Per més informació també us podeu adreçar a Àngels Llorens (responsable de la cessió de dades i de l'assessorament en l'ús de les matrius del PaD) allorens@bofill.cat