Page 7 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

Trajectòries i canvi social a Catalunya,
10
anys del Panel de Desigualtats Socials
a Catalunya (PaD)
Deu anys no es fan cada dia, i menys en el marc d’un projecte pioner com el
PaD, la primera enquesta longitudinal per a l’estudi de la societat catalana.
Quan l’any 2000 es va gestar el PaD, que va iniciar el llarg recorregut en la reco-
llida de dades per oferir coneixement i reflexió l’any 2001, l’equip impulsor poc es
pensava que un projecte tan ambiciós arribaria a fer 10 anys.
Però els hem fet, i ha estat gràcies a l’esforç sostingut de moltes entitats i per-
sones. El de les llars del PaD en primer lloc, que ens han obert les portes any
rere any, com també el de tots els investigadors que, des de l’anàlisi i el rigor
científic, han sabut traduir les realitats individuals en evidència col·lectiva, amb
l’objectiu de donar indicacions per a la millora del país.
El PaD (2001-2011) disposa avui d’una base de dades molt rica per al coneixement
de la realitat social des de la mirada dinàmica. La mirada que fa possible verifi-
car l’efecte causal, atribuir raó de ser al canvi social i situar-lo en la trajectòria
de les persones i dels grups socials. Les dades del PaD estan a l’abast de qui
vulgui analitzar-les, de forma gratuïta.
La publicació que teniu a les mans és un recull de les principals contribucions
del PaD al coneixement de la societat, tant en el format de 10 debats breus, com
en el de 10 vídeos (descarregables a
en els quals es
plantegen les claus del debat, les dades que ha aportat el PaD i les propostes
que ens haurien d’encaminar a una societat més justa i cohesionada socialment.
A tots els que heu cregut i heu fet possible aquest projecte us trasllado el meu
sincer agraïment.
Ismael Palacín
Director de la Fundació Jaume Bofill
Presentació