Page 5 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

3
10
anys, 10 raons
El PaD, una aposta de país 8
El PaD, una eina al servei del coneixement . . . . . . . . . . . 9
El PaD, una enquesta singular . . . . . . . . . . . . . . . . 10
El PaD, una enquesta representativa de la nostra societat 11
El PaD, una aposta per la qualitat i el rigor . . . . . . . . . . . 12
El PaD, una enquesta que es deu a les llars que en formen part . . . 13
El PaD, una mirada crítica sobre les desigualtats socials . . . . . . 14
El PaD, una eina per a la transformació social . . . . . . . . . . 15
El PaD, un canvi en la cultura política 16
El PaD, nova etapa: el gir cap a l’educació 17
10
anys, 10 debats
Índex