Page 48 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

46
La peça més important d’aquest projecte són
les llars
que participen en
l’enquesta i que, un cop l’any, contesten de forma voluntària les preguntes del
PaD. Des de l’any 2001 (1a onada del PaD), 3.944 llars de tot Catalunya i 10.259
individus han participat en una o més onades de l’enquesta. A totes i cadascuna
d’elles, moltes gràcies per confiar en nosaltres.
Nombre de llars, per província (2001-2011)
La segona baula fonamental d’aquest projecte són
els enquestadors
del PaD.
Al llarg de tots aquests anys, 382 enquestadors han realitzat enquestes al PaD.
Ells són els que es posen en contacte amb les llars, els que els expliquen el
projecte i reforcen, any rere any, el sentit de participar-hi. A tots ells volem
traslladar-los el nostre més sincer agraïment per la bona feina feta.
Nombre d’enquestes realitzades, per província (2001-2011)
les llars
del PaD
>
Els
enquesta-
dors del
PaD
>
Qui ha fet possible els 10 anys del PaD?
<
Dades clau:
· 3.944
llars
· 10.259
individus
Barcelona
1.501
Lleida
716
<
Dades clau:
· 382
enquestadors
· 50.341
entrevistes
Barcelona
19.177
Lleida
10.958
Girona
10.604
Girona
753
Tarragona
704
Tarragona
9.602