Page 44 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

42
espanya
>
L’ús social del PaD
catalunya
>
Universitats
Universitat de Barcelona
·
Departament de Teoria Sociològica,
Filosofia del Dret i Metodologia de
les Ciències Socials
·
Departament de Sociologia i Anàlisi
de les Organitzacions
·
Departament de Teoria Econòmica
·
Departament de Geografia Humana
·
Grups de recerca:
·
Centre d’Anàlisi Econòmica i de
la Política Social (CAEPS)
·
CRIT (Creativitat, Innovació i
Transformació Urbana)
Universitat Autònoma de Barcelona
·
Departament de Sociologia
·
Departament d’Economia i Història
Econòmica
·
Departament d’Economia Aplicada
·
Departament de Ciència Política i de
Dret Públic
·
Departament d’Antropologia
Les dades del PaD han estat demanades per investigadors d’arreu del país,
així com de l’Estat espanyol i de l’àmbit europeu.
·
Grups de recerca:
·
Grup de Recerca sobre
Migracions. Centre d’Estudis
Demogràfics (CED)
·
Institut d’Estudis del Treball (IET).
·
QUIT (Centre d’Estudis Sociològics
sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
·
Institut d’Anàlisi Econòmica (campus
UAB)
·
Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP)
Universitat Pompeu Fabra
·
Doctorat “Política i Societat”
·
Màster en Ciències Polítiques
i Socials
·
Departament Ciències del Treball
·
Departament d’Economia i Empresa
·
Departament de Ciències Polítiques
i Socials
·
Grups de recerca:
·
EDUREDU
·
GREDS-EMCONET (Grup de
Recerca Desigualtats en Salut.
Employment Conditions
Network)
·
Centre de Recerca en Economia
i Salut
·
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
·
Fundación Juan March. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
·
Universidad Carlos III (Madrid). Departamento de Economía
·
Universidad de Granada. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
·
Colectivo IOÉ