Page 4 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

Agraïments
Al llarg d’aquests anys el PaD ha rebut el suport de moltes institucions.
Volem mostrar el nostre agraïment al Departament d’Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya; l’Obra Social ”la Caixa”; l’Institut d’Estadística de
la Generalitat de Catalunya; el Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma
de Barcelona; el National Educational Panel Study (NEPS) d’Alemanya; la
European Science Foundation; el Household Longitudinal Study (UKHLS) de
la Gran Bretanya; el projecte Education as a Lifelong Process – Comparing
Educational Trajectories in Modern Societies (eduLIFE); el Research and
Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) de la Universitat Pompeu
Fabra; el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; la Diputació de
Barcelona; l’Obra Social Caixa de Catalunya; la Direcció General d’Afers Socials
i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea; i l’Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques (Ivàlua).
Edita
Fundació Jaume Bofill
Provença, 324
08037
Barcelona
Tel. 934 588 700
Amb el suport de
Obra Social ”la Caixa”
Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya
Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya
Idea original
Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD)
Conceptualització, realització i producció editorial
Ara Idees – Ara Llibres, sccl