Page 21 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

10
anys
10
debats
A
podeu descarregar-vos un vídeo per
cada tema de debat.
Els vídeos tenen per objectiu facilitar
la comprensió de la informació i servir
d’eina de dinamització.
Podeu accedir directament als vídeos
dels 10 Debats PaD, mitjançant la
captura amb el mòbil del codi QR que
trobareu a la contraportada.